Choď na obsah Choď na menu
 


Prečo ? ? ? (Namiesto úvodu)

16. 8. 2008

Vojnový konflikt medzi 28. júlom 1914 a 11. novembrom 1918, prebiehal na území Európy a Ruska, bojovalo sa v Číne, Afrike a na Strednom východe. Bitevným poľom sa stala pevnina, moria a oceány, a v histórii vojenských konfliktov po prvý raz aj obloha. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Vypuknutie Veľkej svetovej vojny bolo prirodzeným dôsledkom stáročných sporov, teritoriálnych ťahaníc a preskupovania mocenských záujmov. Frontové besnenie si vyžiadalo pätnásť miliónov obetí na ľudských životoch a dvadsať miliónov zranených. Priame vojnové náklady boli vyčíslené na 337 miliárd USD.

Obrázok

 

Agónia Osmanskej ríše s prírodným bohatstvom a nerastnými surovinami sústreďovala pozornosť na Balkán, ktorý bol pozemným mostom medzi ním a centrami európskeho priemyslu. Náznaky vnútorného pnutia na starom kontinente boli jasne badateľné už od podmienených vzbúr bosenských roľníkov v roku 1875, ktorými vonkajšie sily destabilizovali situáciu na hraniciach ríše.

 

 

Tri krát sa podarilo hroziace nebezpečenstvo svetovej vojny odvrátiť rokovaním. Prvý krát v roku 1905, keď sa Francúzi sporili s Nemeckom o Maroko, druhý raz, keď Rakúsko-Uhorsko pričlenilo k habsburskej monarchii Bosnu a Hercegovinu. Tretí krát sa podarilo zabrániť veľkej vojne počas Balkánskych vojen.

Svetová vojna bola preto dôsledkom krajného zostrenia vzťahov medzi svetovými mocnosťami v zápase o sféru vplyvu, nové kolónie, zdroje surovín, odbytiská a trhy. Najagresívnejšie vystupovalo v snahe o uskutočnenie radikálnych geopolitických zmien Nemecko, ktoré cítilo v otázke zahraničných kolónií krivdu, poškodenie vlastných záujmov a ideálov pangermanizmu. Vláda Nemecka v plnej miere tieto spoločenské tendencie podporovala a nič preto nestálo v ceste strhnúť krajinu na cestu vojnového kataklizmy (Z ktorej ako sa ukázalo mali najvyšší profit obchodníci: Pozri účasť Deutche bank na povojnových ropných obchodoch na Strednom východe).

Veľmocenské záujmy Nemeckého národa sa stretli s podobnými nacionalistickými náladami po celom starom kontinente, najsilnejších koloniálnych veľmocí - Anglicka a Francúzska. Neustále vzrastal aj rakúsko-ruský spor o sféru vplyvu na Balkáne. Vojnový konflikt na starom kontinente napokon preťal gordický uzol starých poriadkov a stal savýznamným motorom z hľadiska ďalšieho napredovania priemyslu.

 

 

 

Táto vojna bola prahmlou psychických možností, nabitou vývinmi, ten kto vo svojom účinkovaní videl iba hrubosť a barbarskosť, vykrojil s obrovskou ideologickou ľubovôľou s obrovského komplexu len jediný atribút, ako ten, ktorý v ňom videl iba patriotizmus a hrdinstvo ... Diaľka a smrteľná osamelosť terénu, spôsob, akým oceľové stroje pôsobili na diaľku, a skutočnosť, že všetky akcie prebiehali v noci, nasadzovali dianiu meravú titanskú masku. Človek sa vrhal do náručia smrti bez toho, aby videl sám seba; zasiahlo ho, a ona ani nevedel, odkiaľ strela prišla ... Pri zrážke si nemerajú sily dvaja jednotlivci, tak ako to bolo v čase sečných zbraní, ale premeriavajú sa tu spolu sily veľkých organizmov. Výroba, stav techniky, chémia, školstvo železničné siete, to sú sily, ktoré proti sebe neviditeľne stoja za oblakmi dymu v materiálovej vojne.“ (Ernst Junger)

 

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA ÚVOD / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / NÁSLEDKY

 

Čo vojne predchádzalo ...

 

Balkán 28. jún 1914 Srbský vlastenec Gavrilo Princip, člen organizácie Mladá Bosna spáchal v Sarajeve atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda. (Pozri: Sarajevský atentát)

 

 

Obrázok

Podmienky rakúsko-uhorského ultimáta :  

 1. Dovoliť, aby na Srbskom území spolupôsobili orgány cisársko-kráľovskej vlády Rakúsko- Uhorska pri potláčaní podvratného hnutia zameraného proti územnej celistvosti Rakúsko-Uhorska.

 2. Rozpustiť Národnú obranu. Rovnako postupovať aj proti iným združeniam v Srbsku, ktoré vedú propagandu proti Rakúsko-Uhorskej monarchii.

 3. Odstrániť zo škôl, učiteľského zboru, učebníc a vyučovacieho procesu všetko a všetkých, čo by mohli živiť nepriateľstvo proti Rakúsko-Uhorsku.

 4. Odstrániť z vojenskej služby a správy všetkých dôstojníkov a úradníkov, ktorý sa previnili protirakúskou propagandou, a ktorých mená a skutky cisárska a kráľovská vláda dodatočne oznámi kráľovskej vláde.

 5. Zakázať publikácie, ktoré podnecujú k nenávisti a opovrhovaniu monarchiou a svojou tendenciou je proti jej územnej integrite.

 6. Začať súdne vyšetrovanie účastníkov sprisahania z 28. júna 1914, ktorý sa nachádzajú na srbskom území. Orgány delegované cisárskou a kráľovskou vládou sa zúčastnia na tomto vyšetrovaní.

 7. Zatkne majora Voju Tankoviča a srbského úradníka Milana Ciganoviča, ktorých kompromitovalo sarajevské vyšetrovanie.

 8. Účinnými opatreniami zamedziť podpore zakázaného obchodu zo zbraňami a muníciou cez hranicu zo strany srbských úradov. Prepustiť a potrestať úradníkov pohraničnej služby v Šabci a Loznici, ktorý pomáhali sarajevským atentátnikom a uľahčili im prechod cez hranicu.

 9. Podať vysvetlenie cisárskej a kráľovskej vláde o neodôvodnených vyjadreniach srbských vysokých úradníkov v Srbsku a zahraničí, ktorý napriek svojmu úradnému postaveniu po atentáte 28. júna neváhali a svojimi vyhláseniami vyjadrovali nepriateľstvo voči Rakúsko-Uhorskej monarchii.

 10.  

  Informovať cisársku a kráľovskú vládu o plnení opatrení sľúbených v predchádzajúcich bodoch.

 

 

 

 
 

PRIESTOR PRE PLANÉTU ZEM 

 

Články, ktoré tvoria jadro týchto stránok, sú súčasťou Kroniky o histórii sveta a úlohe priemyslu vo formovaní jeho spoločenských, kultúrnych a politických hnutí.

Bolo to v roku 1999 a prvý záznam kroniky hovoril o útoku spojeneckých vojsk na Juhosláviu, zapisoval som si údaje o obetiach ...  Mená tých, ktorí boli za vzniknutú situáciu zodpovední. Kronika Priemyselná evolúcia sa od tej doby rozrástla na stovky strán dlhý dokument, plný historických okamihov a ľudského prežívania. Od čias Francúzskej revolúcie, ktorú považujem za prvý významný medzník modernej histórie priemyselnej revolúcie, až po Kozmické ťaženie, ktoré ako vrchol vedeckotechnického snaženia človeka, korunoval toto obdobie. 

KONTAKTUJTE NÁS 

  

 

Autor textov a správca webovej loklaity

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.